Finansinė atskaitomybė

2016m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016m.finansinių ataskaitų rinkinys

 2017m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017m.finansinių ataskaitų rinkinys

2017m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 2018m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys


2019m. finansinės ataskaitos

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis