Finansinė atskaitomybė

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys


2015m. finansinių ataskaitų rinkinys


2016m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016m.finansinių ataskaitų rinkinys

 2017m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017m.finansinių ataskaitų rinkinys

2017m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 2018m. finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis   II ketvirtis   III ketvirtis