Informacija apie budinčius globotojus ir (ar) paslaugas teikiančius giminystės ryšiais nesusijusius globėjus

Pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinės rizikos vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Šiuo metu Ignalinos rajono savivaldybėje yra 20 globėjų šeimų, iš jų 2 šeimos - budintys globotojai. Šeimose globojama 30 vaikų, iš jų 3 vaikai prižiūrimi budinčių globotojų: 7 mėn. kūdikis, 2 ir 7 metų vaikai