Kiti

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE"


Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu - Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru - pradeda įgyvendinti projektą Nr. 08.1.1-CPVA-R-427-08-0001 „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje". Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą".
Projektui suplanuotos investicijos skirtos bendruomeninių ir nestacionarių paslaugų infrastruktūros plėtrai, steigiant dvejus Bendruomeninius vaikų globos namus (toliau - BVGN) ir plečiant vieną Vaikų dienos centrą (toliau - VDC). Siekiant sukurti vaikams kuo artimesnę šeimai aplinką, BVGN planuojama įsteigti Didžiasalio kaime ir Ignalinos mieste arba Vidiškių kaime. Įgyvendinant projektą, numatoma jau turimą butą ir projekto lėšomis įsigytus butus pritaikyti dviejų BVGN veiklai - atlikti paprastojo remonto darbus, pritaikyti neįgaliesiems vienų BVGN patalpas bei įsigyti būtinų baldų ir įrangos.
Siekiant sumažinti vaikų bei jų šeimų socialinę atskirtį, vaiko atskyrimo nuo šeimos rizikas, kuriant pagalbos šeimai sistemą taip pat numatoma plėsti veikiančio Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro VDC, į jo veiklas įtraukiant dviejų kaimiškų seniūnijų (Tverečiaus ir Didžiasalio) vaikus. Įgyvendinant projektą, planuojama atlikti Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro VDC patalpų remontą - įrengti erdves naujiems lankytojams, pritaikyti patalpas neįgaliesiems, įsigyti reikalingos įrangos ir baldų vaikų poilsiui, užimtumui, pamokų ruošai, darbinių įgūdžių ugdymui, fizinei veiklai organizuoti.
Tikėtina, kad, įgyvendinus projektą, Ignalinos rajone neliks vaikų, gyvenančių stacionariose globos įstaigose, o šiuo metu negyvenantys globos įstaigose vaikai nepateks į jas dėl išvystytų socialinių paslaugų bendruomenėje.
Projektui įgyvendinti skiriama iki 137 889,20 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
Projektą tikimasi įgyvendinti iki 2022 metų.

 

 


PROJEKTAS - „ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS MOKSLEIVIAMS“


2020 metų III–IV ketvirtį Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras vykdė projektą „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams“, kurį finansavo Ignalinos rajono savivaldybė visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projektui buvo skirta 1500 eurų. Suplanuotose veiklose dalyvavo 24 Centro gyventojai.
Projekto tikslas – užkirsti kelią psichoaktyvių medžiagų vartojimui tarp vaikų, skatinant socialiai priimtiną jų elgesį, siūlant jiems patrauklias užimtumo formas, ugdant vidines vaiko galias bei organizuojant pačių švietimą.
Kadangi psichoaktyvių medžiagų vartojimas tarp jaunimo yra labai paplitęs, buvo nuspręsta dalyvauti projekte ir jį vykdant orientuotasi į paauglių švietimą ir informavimą apie neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį jų pačių sveikatai ir visuomenei.
Švietėjišką veiklą vykdė Centro darbuotojai organizuodami individualius bei grupinius užsiėmimus su vaikais, demonstruodami prevencinius filmus. Taip pat buvo pakviesta įvairių sričių specialistų: Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono policijos komisariato veiklos skyriaus tyrėja Jurgita Zenkuvienė, Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Neringa Patiejūnaitė, lektorius, psichologas, konsultantas ir asmeninio efektyvumo treneris Darius Ražauskas.
Siekiant paskatinti jaunimą užsiimti sveikatai naudinga veikla, buvo daug dėmesio skirta užimtumo, sporto bei pramoginės - edukacinės veiklos organizavimui: teniso varžybos, naktinis žygis su baidarėmis, sportiškai praleistos dienos Zarasų bei „Wischy“ vandens pramogų parkuose, Ignalinos baseinų ir pirčių komplekse, įsimintinos akimirkos Tiltiškių vandens malūno muziejuje, Anykščių safario parke, Apverstame name ir Medžių lajų take.
Tikėtina, kad paaugliai suvoks, jog jaunimo tarpe „nemadingas", tačiau sveikas gyvenimo būdas, nevartojant alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų yra naudingas jų pačių ir aplinkinių sveikatai.

 

 


2016 m. sausio mėnesį startavo partnerių VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė" ir „Barclays Operacijų Centras Lietuvoje" EQ (emocinio intelekto) projektas Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro bendruomenei. Numatyta projekto trukmė yra 11 mėnesių. Projekto tikslas yra Didžiasalio vaikų globos centro bendruomenėje įtvirtinti vertybėmis bei pasitikėjimu grįstą komunikaciją, sustiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, savigarbą, savivertę; paskatinti juos siekti išsilavinimo bei suteikti žinių ir įgūdžių savęs valdymui stresinėse bei konfliktinėse situacijose, efektyviam laiko planavimui ir pan. projekte numatytos interaktyvios veiklos, kurių metu siekiama, kad vaikai mokytųsi kelti sau tikslus, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, domėtųsi pasaulyje vykstančiais įvykiais ir turėtų savo nuomonę bei siektų ir tikėtų, kad gali tapti pilnaverčiais, savarankiškais, ekonomiškai nepriklausomais Lietuvos piliečiais.