Vaikų dienos centras

2020 m.


Vaikų dienos centrų projektas ,,Mano namai - mano tvirtovė." Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Projekto tikslas - organizuoti ir teikti socialines paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams, vaikams, augantiems šeimose, patiriančiose socialinę riziką, nepasiturinčių šeimų vaikams bei jų šeimoms, sudarant palankias sąlygas vaikų saviraiškai, pažinimui, jų savivertės formavimuisi bei tėvų gebėjimų rūpintis savo vaikais stiprinimui.

Projekto uždaviniai:

· prisidėti prie visapusiškos vaikų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo.

· Sukurti palankias sąlygas vaiko šeimos nariams dalyvauti Centro veikloje, stiprinti tėvystės įgūdžius.

· Ugdyti šeimų santykių kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi, savitarpio pagalbą.

Projekto vykdymui skirta 16 000 Eur

 


2019 m.
Vaikų dienos centrų projektas ,,Mano namai - mano tvirtovė." Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
Projekto tikslas - organizuoti ir teikti socialines paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams, vaikams, augantiems šeimose, patiriančiose socialinę riziką, nepasiturinčių šeimų vaikams bei jų šeimoms, sudarant palankias sąlygas vaikų saviraiškai, pažinimui, jų savivertės formavimuisi bei tėvų gebėjimų rūpintis savo vaikais stiprinimui. Projekto vykdymui skirta 15 795 Eur.


2018 m.

Vaikų dienos centrų projektas „Mano namai - mano tvirtovė.“ Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Projektas tęstinis. Vykdomas nuo 2007 m.

Projekto tikslas - teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams bei jų šeimoms, sudarant palankias sąlygas vaikų saviraiškai, pažinimui, jų savivertės formavimuisi bei tėvų gebėjimų rūpintis savo vaikais stiprinimui. Projekto vykdymui skirta 12910 Eur.